Programmapunt 1: Burgers voorop

27 September 2018

Programmapunt 1: Burgers voorop

"Een verandering vindt plaats wanneer gewone mensen buitengewone dingen doen."Barack Obama

Progammapunt 1: Burgers voorop

"Een verandering vindt plaats wanneer gewone mensen buitengewone dingen doen."Barack Obama

Onder dit motto van Barack Obama de eerste set van actiepunten:

  • Actieve deelname aan het bestuur en de besluitvormingsprocessen verhoogt de betrokkenheid van alle inwoners en vergroot de draagkracht van het bestuur. We zetten diverse instrumenten in om participatie te bevorderen.
  • Met burgerbudgetten verhogen we de kansen en mogelijkheden van diverse doelgroepen en woonkernen om in hun buurt een betere leefomgeving te creëren.

 

Ontdek het volledige programma hier.