27 sep 2018

Programmapunt 1: Burgers voorop

Progammapunt 1: Burgers voorop

"Een verandering vindt plaats wanneer gewone mensen buitengewone dingen doen."Barack Obama

Onder dit motto van Barack Obama de eerste set van actiepunten:

  • Actieve deelname aan het bestuur en de besluitvormingsprocessen verhoogt de betrokkenheid van alle inwoners en vergroot de draagkracht van het bestuur. We zetten diverse instrumenten in om participatie te bevorderen.
  • Met burgerbudgetten verhogen we de kansen en mogelijkheden van diverse doelgroepen en woonkernen om in hun buurt een betere leefomgeving te creëren.

 

Ontdek het volledige programma hier.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.