Programmapunt 2: Leefomgeving

29 September 2018

Programmapunt 2: Leefomgeving

We voeren het klimaatplan volledig uit. We zijn zuinig met energie. We gebruiken veilige, milieuvriendelijke energie.

Programmapunt 2: Leefomgeving

zorgen voor de leefomgeving = gezondheid en welzijn van de gemeenschap garanderen

  • We voeren het klimaatplan volledig uit. We zijn zuinig met energie. We gebruiken veilige, milieuvriendelijke energie.
  • We zorgen voor landschap, natuur en milieu. Bomen en houtkanten beschermen ons tegen droogte, erosie en wateroverlast. We willen een gevarieerd landschap met propere bermen én een rijke fauna en flora én een veelzijdig, duurzaam grondgebruik.
  • De lokale economie, waaronder landbouw, wordt versterkt door onderlinge samenwerking. Ze verbindt mensen en levert ons voeding en diensten.

Ontdek het volledige programma hier.