Een burgerinitiatief in Maarkedal

Vrienden maken

Groen & co geeft een ander perspectief voor de huidige tijden van verandering:

Als mensen zijn we gemiddeld zeventig jaar te gast op de aarde. Deze planeet leeft al miljarden jaren en ondergaat alle mogelijke veranderingen. Ze bestaat langer dan de mensen. Ze heeft ons niet nodig, maar wij hebben haar nodig.  Mensen hebben de plicht hun  planeet met zorg te behandelen.

We  leven doorheen onze beschavingen op verschillende manieren. We zijn in onze maatschappij verdeeld in groepen en organisaties voor of tegen. Daardoor  verspelen we bergen energie. We kopen ons een plek, we gebruiken de grond, we bewerken hem. We kiezen er voor het persoonlijk bezit (economisch doel) als hoogste waarde voorop te stellen. Maar we groeien in aantal op deze planeet waardoor deze waarde niet langer vol te houden is. Het volgende tijdperk dient zich aan: een tijd van contemplatie, het heroverwegen van prioriteiten en van ’samen‘.

Om onze natuurlijke bronnen te beschermen dienen we vrienden te maken.

We gaven onze verantwoordelijkheid af aan de politiek en aan een gemeentelijke administratie. We werden lui, want er werd voor ons gezorgd. We kregen wegen, verlichting, groen,  in ruil voor gemeentelijke opcentiemen. We merken dat ook  politici niet meer alleen de transformatie waar we voor staan aan kunnen en dat we dit samen zullen moeten doen!

Met Groen & co, of noem het een burgerinitiatief, willen we mensen samen brengen die iets willen doen, iets kleins of iets groots, iets rond bepaalde thema’s of iets voor de hele gemeenschap. Ieder volgens de eigen mogelijkheden. We willen dit samen doen met geldende krachten. Daarom kozen we er voor om ook deel te nemen aan het gemeentelijke discours voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. We zoeken naar een nieuwe manier van samenwerking,  namelijk transparant en voor iedereen toegankelijk. Want om onze natuurlijke bronnen te beschermen dienen we vrienden te maken…

Ik hou van ons Maarkedal. Die gemeenschap bouwen we verder  uit als we vrienden maken! Het kan dus anders!

Bruno Deraedt