Programmapunt 1 - Burgers voorop

02 Oktober 2018

Progammapunt 1: Burgers voorop "Een verandering vindt plaats wanneer gewone mensen buitengewone dingen doen."Barack Obama Onder dit motto van Barack Obama de eerste set van actiepunten: Actieve deelname aan het bestuur en de besluitvormingsprocessen verhoogt de betrokkenheid van alle inwoners en vergroot de draagkracht van het bestuur. We zetten diverse instrumenten in om participatie te bevorderen. Met burgerbudgetten verhogen we de kansen en mogelijkheden van diverse doelgroepen en woonkernen om in hun buurt een betere leefomgeving te creëren. Programmapunt 2: Leefomgeving zorgen voor de leefomgeving = gezondheid en welzijn van de gemeenschap garanderen We voeren het klimaatplan volledig uit. We zijn zuinig met energie. We gebruiken veilige, milieuvriendelijke energie. We zorgen voor landschap, natuur en milieu. Bomen en houtkanten beschermen ons tegen droogte, erosie en wateroverlast. We willen een gevarieerd landschap met propere bermen én een rijke fauna en flora én een veelzijdig, duurzaam grondgebruik. De lokale economie, waaronder landbouw, wordt versterkt door onderlinge samenwerking. Ze verbindt mensen en levert ons voeding en diensten.