02 okt 2018

Programmapunt 3: MENSEN

Programmapunt 3 : MENSEN

zorgen voor mensen = goede levenskwaliteit garanderen

  • We willen ontmoetingsplaatsen inrichten en ze "Maarkeringen" noemen. Hiermee willen we mensen bij elkaar brengen: jong en oud, inwoners en passanten. Lokale en sociaal-ecologische initiatieven krijgen hier groeikansen.
  • Cultuur en verenigingsleven zijn verbindende elementen. Met burgerbudgetten verhogen we de kansen en de mogelijkheden van diverse doelgroepen.
  • Actieve deelname aan het bestuur en de besluitvormingsprocessen verhoogt de betrokkenheid van alle inwoners en vergroot de draagkracht van het bestuur. We zetten diverse instrumenten in om participatie te bevorderen.

 

Ontdek het volledige programma hier.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.