Programmapunt 4: DELEN

02 Oktober 2018

Programmapunt 4: DELEN

Auto’s delen de weg met andere weggebruikers. We bouwen trage wegen en veilige fietspaden verder uit. Iedereen kan veilig en zelfstandig naar school, werk, ontspanning en sport.

Programmapunt 4 : DELEN

Overvloed leren delen : de weg, het water, de ruimte. Dat is solidariteit.

  • Auto’s delen de weg met andere weggebruikers. We bouwen trage wegen en veilige fietspaden verder uit. Iedereen kan veilig en zelfstandig naar school, werk, ontspanning en sport.

  • We gaan zorgzaam om met water. We willen noch gebrek, noch overlast. We streven naar een integrale aanpak van de waterproblematiek.

  • We behouden het unieke open landschap. We delen het voor bewoning, bedrijvigheid, landbouw, mobiliteit, natuur, recreatie en werk.

  • We bouwen en verbouwen op duurzame, betaalbare wijze. Kinderen voelen zich thuis. Jongeren krijgen een eigen stek. Ouderen kunnen in hun buurt blijven wonen.

 

Ontdek het volledige programma hier.