02 okt 2018

Programmapunt 4: DELEN

Programmapunt 4 : DELEN

Overvloed leren delen : de weg, het water, de ruimte. Dat is solidariteit.

  • Auto’s delen de weg met andere weggebruikers. We bouwen trage wegen en veilige fietspaden verder uit. Iedereen kan veilig en zelfstandig naar school, werk, ontspanning en sport.

  • We gaan zorgzaam om met water. We willen noch gebrek, noch overlast. We streven naar een integrale aanpak van de waterproblematiek.

  • We behouden het unieke open landschap. We delen het voor bewoning, bedrijvigheid, landbouw, mobiliteit, natuur, recreatie en werk.

  • We bouwen en verbouwen op duurzame, betaalbare wijze. Kinderen voelen zich thuis. Jongeren krijgen een eigen stek. Ouderen kunnen in hun buurt blijven wonen.

 

Ontdek het volledige programma hier.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.